Foyer

Foyer

Foyer ijvert voor een inclusieve samenleving die positief omgaat met diversiteit en waarin alle mensen, ongeacht hun achtergrond, volwaardig kunnen participeren. We gaan voluit voor een maatschappelijk klimaat van respect, menselijke warmte, ruimdenkendheid, solidariteit en gelijkwaardigheid.

Stuk voor stuk waarden die we willen uitdragen, maar ook binnen de organisatie absoluut in de praktijk brengen.

Wederkerigheid staat centraal binnen onze aanpak, want Foyer hangt vooral een verantwoord burgerschap aan. Daarbij is het ieders recht om aanspraak te maken op rechten – in een sfeer van gelijk- en volwaardige participatie –, maar neemt iedereen tegelijk zijn of haar verantwoordelijkheid op voor het algemene belang.

Deze mens- en maatschappijvisie maken we concreet in onze kernmissie: duurzame oplossingen aanreiken om de maatschappelijke positie van medemensen met een migratieachtergrond te versterken.

  • Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
  • 02 411 74 95
  • Ayoub.BenAbdeslam@foyer.be
Website