Over ons

Over ons

Brede School Molenbeek

Missie & visie
Brede School Molenbeek (BroM)  is een netwerk van scholen en partners (organisaties, ouders, vrijwilligers)  uit verschillende sectoren (welzijn, cultuur, sport, jeugd, gezondheid, …) die samenwerken om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te verbeteren. De partners zetten elk op hun eigen manier in op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en engageren zich binnen de Brede School vanuit hun expertise en mogelijkheden. BroM fungeert als een schakel tussen de verschillende partners en stimuleert ontmoeting, uitwisseling en samenwerking.
 
BroM wil de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in Molenbeek die Nederlandstalig onderwijs volgen of zullen volgen, vergroten door het opzetten of verstevigen van netwerken tussen alle actoren binnen de brede leer- en leefomgeving van deze kinderen en jongeren.
 
BroM streeft maximale ontwikkelingskansen na op verschillende vlakken:
- talentontwikkeling en plezier
- veiligheid
- gezondheid
- voorbereiding op de toekomst
- maatschappelijke participatie