Over ons

Over ons

Brede School Koekelberg

Missie en visie
Volgende vijf waarden en normen vormen de leidraad voor al onze doelstellingen, keuzes, acties en relaties met onze partners (kinderen, ouders, verenigingen, buurtbewoners,…). 
Binnen onze Brede School staat het Nederlands centraal. Door het organiseren van activiteiten tijdens en na de schooluren, willen we elke leerling veel spreek- en luisterkansen bieden. 

Plezier
Betrokkenheid en welbevinden
Eigenheid
Respect
Gelijkwaardigheid

‘De vlotte babbel!’ wil een Brede School zijn:
- waar er plaats is voor iedereen (leerlingen, ouders, leerkrachten, buurtbewoners, partners, enz.) en waar elke inbreng gewaardeerd wordt.
- waar alle leerlingen maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen op vlak van talentontwikkeling en plezier, maatschappelijke participatie, voorbereiding op de toekomst, gezondheid en veiligheid. We kijken naar elk kind vanuit zijn sterktes en talenten.
- waar de taalontwikkeling van elke leerling centraal staat bij alle activiteiten.
- waar de verschillende partners nauw samenwerken, open staan voor elkaar en van elkaar leren.